Pozvánka na Kurz ALFA

Přemýšleli jste někdy o tom, jestli je Bůh a jak to souvisí s Vaším životem? Nebo Vám občas přijdou na mysl další otázky, které nás přesahují? Chtěli byste se dozvědět více o křesťanské víře, ke které se hlásí více než dvě miliardy lidí po celém světě?

Pokud ano, zveme Vás na cyklus kurzů Alfa. Jedná se o řadu společných večerů, které zahájíme dobrým společným jídlem, podíváme se na krátké video o některé z otázek týkajících se křesťanské víry a potom budeme v menších skupinách o tématu diskutovat. Cílem není nikoho přesvědčovat ani poučovat a napomínat, ale vytvořit prostor, kde se můžeme o těchto věcech otevřeně bavit a vzájemně inspirovat.

Setkávání bude probíhat vždy ve středu od 18 hodin v Komunitním centru za farou v Sedlčanech. První setkání se uskuteční ve středu 20. 9. od 18 hodin. Na večeři jste zváni, nemusíte nic platit. Pokud se Vám na prvním setkání nebude líbit, samozřejmě nemusíte chodit na další večery.

Pokud Vás Alfa zaujala, přihlaste se prosím na na stránce db.kurzyalfa.cz/kurzy/1446, abychom s Vámi mohli počítat.

 

Pokud se chcete na něco zeptat, napište prosím na mail alfa.sedlcany@gmail.com

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 142

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.