Kontakt

Adresa:

Římskokatolická farnost Sedlčany
Komenského 44
264 01  Sedlčany

telefon: 318 822 970
IČ: 18608817

email: farnost.sedlcany@centrum.cz
web: farnostsedlcany.cz

bankovní spojení:
2100152342/2010 Fio banka
522364389/0800  Česká spořitelna

Mgr. Stanislav Glac
administrátor farnosti

mob.: +420 728 145 740
mail: pocepfar@gmail.com

Ing. Mgr. Robert Beno Štěpánek
farní vikář

mob.: +420 605 926 094
mail: rbstepanek@gmail.com

Mgr. Ivanka Čiháková
pastorační referentka

mob.: +420 725 380 414

Iva Králová
administrátor web. stránek

Kontaktní formulář na Farnost Sedlčany

  Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

  Zpět na začátek

  PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

  Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

  Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

  Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.