VI. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Na začátku října vás srdečně zveme na víkendovku, kterou otvevíráme 28. ročník víkendovek v rámci FOKS-live (Formačních oblastních katolických setkání): TERMÍN: 6. – 8. 10. 2023 TÉMA: MLADÝ KŘESŤAN A MÉDIA aneb HLÁSÁME RADOSTNOU ZPRÁVU ZE STŘECH? MÍSTO: KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY PROJEKT: ROK SOCIÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE PRO MLADÉ 1. Přečtěte si plakátek pozorně! Stojí to […]

Pozvánka na Kurz ALFA

Přemýšleli jste někdy o tom, jestli je Bůh a jak to souvisí s Vaším životem? Nebo Vám občas přijdou na mysl další otázky, které nás přesahují? Chtěli byste se dozvědět více o křesťanské víře, ke které se hlásí více než dvě miliardy lidí po celém světě? Pokud ano, zveme Vás na cyklus kurzů Alfa. Jedná […]

Přednáška s promítáním – manželé Brzákovi

Jste srdečně zváni na přednášku s promítáním manželů Brzákových, kteří se letos společně vypravili tajuplnou Svatojakubskou cestou do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst Evropy – Santiago de Compostela. Událost se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. od 17:30 v Komunitním centru za farou v Sedlčanech.   Plakátek ZDE      

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.