VI. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Na začátku října vás srdečně zveme na víkendovku, kterou otvevíráme 28. ročník víkendovek v rámci FOKS-live (Formačních oblastních katolických setkání):

TERMÍN: 6. – 8. 10. 2023
TÉMA: MLADÝ KŘESŤAN A MÉDIA aneb HLÁSÁME RADOSTNOU ZPRÁVU ZE STŘECH?
MÍSTO: KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY
PROJEKT: ROK SOCIÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE PRO MLADÉ

1. Přečtěte si plakátek pozorně! Stojí to za to!!!!
2. Přihlaste se včas od 2. 10. (pondělí) do 6. 10. (středy) na webu
3. Těšte se znovu do Komunitního centra Sedlčany (za farou), kde nám místní farníci už pravili i příjemné ohniště. Že bychom si udělali táboráček bez tábora?
4. Více info na www.foks-live.cz

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 147

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.