II. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Druhou víkendovkou v novém tématickém cyklu víkendovek: Rok sociální nauky církve pro mladé navazujeme na předešlou úspěšnou víkendovku o principech solidarity. A moc se na ní těšíme a zveme všechny zájemce:

TÉMA: „DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY aneb NIKDO SE NENARODIL OMYLEM“
USKUTEČNÍ SE: 9. – 11. 12. 2022
KDE: Sedlčany

Druhé téma cyklu jsme zvolili z důvodu důstojnosti a jedinečnosti každé lidské osoby, kterou získáváme v Kristu. A kdy jindy se jedinečnosti a důstojnosti každé lidské osoby věnovat než v adventu, kdy se všichni připravujeme na očekávání narození dítěte v Betlémě… ve chlévě…

 

Plakátek ZDE

Více informacíZDE

 

Za tým Foks-live.cz zve Ivanka Čiháková

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.