2. Víkendovka v r. 2024

Již 8. – 10. 3. 2024 budeme pokračovat v cyklu víkendovek s Marií a Máří Magdalénou. Tento metodický cyklus stavíme na filmu Mária z Nazaretu a budeme skrze něj pohlížet na vztah k Bohu Otci, ke Kristu a Duchu Svatému skrze život a postoje Panny Marie a Máří Magdalény. Tato víkendovka má podtitul S Marií […]

Večery mladých – téma Sebepřijetí

Další Večery mladých se uskuteční již příští pátek 1. 3. 2024 v 18 hod. v Komunitním centru v Sedlčanech. Tentokrát nás čeká téma SEBEPŘIJETÍ. Přednášku se zamyšlením bude mít P. Matouš Martin Vávra. A celý večer bude organizován mladými z týmu FOKS-live z.s. ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím Praha.   Plakátek ZDE    

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.