Přihláška na náboženství 2023/2024

Své děti můžete přihlásit na výuku náboženství nejlépe do 5.9.2023 formou online přihlášky ZDE.

V úterý 5.9.2023 proběhne v kostele sv. Martina od 18 h. modlitba růžence za požehnání NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU A VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI

Prosíme, aby se všichni zájemci o výuku náboženství zároveň dostavili v úterý 5. 9. 2023 v 18:45 ke kostelu sv. Martina. Tam společně domluvíme čas výuky a místo výuky náboženství, protože:

1) Předpokládaný den výuky v týdnu je každá středa – a na schůzce 5.9. společně domluvíme čas výuky
2) Výuky můžeme mít pro všechny žáky ZŠ a SŠ na Sedlčansku dvojí formou a 5. 9. na společné schůzce vybereme jednu z nich:
a) jako nepovinný předmět náboženství na 2. ZŠ Sedlčany Propojení
b) jako kroužek v Komunitním centru Sedlčany.

Na zájemce se těší vyučující Mgr. Ivanka Čiháková nebo Ing. Mgr. Robert Benno Štěpánek

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 142

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.