Večery mladých + sběr oblečení

Srdečně vás zveme v pátek 24. 11. od 18 hod. na Večery mladých s přednáškou od Jana (ekonoma) a Moniky (právničky) z Komunity Sant´Egidio na téma: CHODÍME S BEZDOMOVCEMI NA KAFE neboli JAK JSEM NAŠLI KAMARÁDY NA ULICI. Setkání s přednáškou se uskuteční v Komunitním centru Sedlčany a není rozhodně jen pro mladé – zveme […]

11. 11. 2022 – Svatomartinský průvod

Srdečně všechny zveme na Svatomartinský lampionový průvod. Začneme v 18 hod. krátkou modlitbou v kostele. S kněžským požehnáním a rozsvícenými lampiony se vydáme na dobrodružnou pouť za svatým Martinem na Cihelný vrch s překvapením na závěr. Jednotlivá zastavení budou uzpůsobeny věkovým skupinám. Akce je

Modlitební Triduum – červen 2022

Hnutí Modlitby matek Vás srdečně zve na modlitební Triduum, které se bude konat ve dnech 24. – 26. června 2022. Pátek 24. 6. 9:00 hod Mše sv. v kostele sv. Martina v Sedlčanech – prosba za odpuštění našich hříchů, pokání (doporučený text z Písma: 2. kniha Samuelova 11, 1-4) Sobota 25. 6. – osobní modlitba […]

Charita pro Ukrajinu

Již 8 let probíhá na Ukrajině ozbrojený konflikt, který dosud stál 14 000 životů. Na 1,5 milionu lidí vyhnal z jejich domovů, bezmála 3 miliony Ukrajinců potřebují humanitární pomoc. Lidé v oblastech bojů nemají zajištěný dostatečný přístup k pitné vodě, potravinám, elektřině či zdravotní péči. Útok Ruska na Ukrajinu situaci v zemi dramaticky zhorší a […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.