2. Víkendovka v r. 2024

Již 8. – 10. 3. 2024 budeme pokračovat v cyklu víkendovek s Marií a Máří Magdalénou. Tento metodický cyklus stavíme na filmu Mária z Nazaretu a budeme skrze něj pohlížet na vztah k Bohu Otci, ke Kristu a Duchu Svatému skrze život a postoje Panny Marie a Máří Magdalény. Tato víkendovka má podtitul S Marií […]

VII. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Zveme Vás v návaznosti na dušičkový čas na další dobrodružnou víkendovku, kterou v letošním roce 2023 uzavřeme tématický cyklus: Sociální nauka církve pro mládež z DOCATu. TERMÍN: 10. – 12. 11. 2023 TÉMA: ANGAŽOVANOST aneb NEBUĎ DOMA A BUĎ TVŮRCEM POKOJE MÍSTO: KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY PROJEKT: ROK SOCIÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE PRO MLADÉ PŘÍHLÁŠKA: od pondělí […]

VI. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Na začátku října vás srdečně zveme na víkendovku, kterou otvevíráme 28. ročník víkendovek v rámci FOKS-live (Formačních oblastních katolických setkání): TERMÍN: 6. – 8. 10. 2023 TÉMA: MLADÝ KŘESŤAN A MÉDIA aneb HLÁSÁME RADOSTNOU ZPRÁVU ZE STŘECH? MÍSTO: KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY PROJEKT: ROK SOCIÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE PRO MLADÉ 1. Přečtěte si plakátek pozorně! Stojí to […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.