Letní katolický tábor 2022

Tým Letního Katolického Tábora Ovčín Vás opět po roce zve na spoustu nových zážitků a duchovního rozvoje.

Název letošního tábora zní: TAUMUR aneb Cesta temným lesem k Beránkovi a bude probíhat od 2. – 10. 7. 2022

Přihlašování:
– táborníci do čtvrtka 9.6.2022

Anotace:
TAUMUR je kniha pro děti, kterou napsala paní Zuzana Holasová. Její děj je strhující jak pro děti, tak i dospělé. Duchovně obohacující stejnou měrou. Nacházíme v něm alegorii života křesťana v době totalitní komunistické nesvobody a postupné hledání Krista (Beránka) skrze malou dívenku Mirju, která nejen žila v době říše rudého draka, ale také žila v době, kdy se Bible nedala nikde koupit, natož číst a přesto díky křesťanskému životu svého kamaráda a jeho přátel víru v Krista nalezla.
Čeká nás na táboře tedy skrze její příběh osobní cesta každého z nás temným lesem k Beránkovi, ke Kristu.
Tak, abychom ji v životě doopravdy vždy zvládli dojít. Celý tento příběh budeme na táboře prožívat skrze etapové hry, témátka, modlitby, svátosti, zkoušky, Biblické příběhy stínohrou, spaní v kostele, dvoudenní orientační výlet, setkání s člověkem – který za době komunismu 16 let skrýval tzv. „politicky nevhodného člověka“, po kterém bylo vyhlášeno pátrání; tvořivými a sportovními dílnami, bojovkami,…

Za tým LKT Ovčín 2022 TAUMUR, Ivanka Čiháková

 

Plakátek ZDE

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.