IV. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Srdečně zveme všechny mladé na 4. víkendovku v Roce Sociální nauky církve.

Téma: RODINA – ZÁKLAD SPOLEČNOSTI aneb KAŽDÉ DÍTĚ CHCE BÝT PLODEM LÁSKY
Kdy: 14. – 16. 4. 2023
Kde: KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY
Přihlášky: do středy 12. 4. 2023

 

Plakátek ZDE

 

Těšíme se na vás

 

za tým Foks-live.cz zve Ivanka Čiháková

 

 

Příspěvek vytvořen 140

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.