Příprava a 1. svaté přijímání

První svátost smíření a první svaté přijímání bude probíhat letos o víkendu 25.-27.6. v Jesenici. Příprava bude probíhat od 2.5. – 27.6.2021

  • Příprava je především pro zájemce, kteří chodili roky na výuku náboženství v ZŠ a MŠ Jesenici a to i v této Covidové době na online výuku.
  • Jestliže má kdokoliv jiný též zájem sám přistoupit k těmto svátostem poprvé či k nim dovést své děti, nechť se nebojí a pošle přihlášku našemu administrátorovi farnosti P. Stanislavovi Glacovi s potřebnými iniciály viz plakátek.
  • Povolení k přistoupení svátostí je pouze v kompetenci administrátora farnosti. Proto všichni zájemci přihlašte své děti či sami sebe do 30.4.2021 dle návodu na plakátku.

 

Plakátek ZDE

Příspěvek vytvořen 140

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.