Tříkrálová sbírka 2023 – výtěžek

Rádi bychom vás informovali, že při letošní Tříkrálové sbírce na Sedlčansku se v hotovosti do kasiček vybralo 97.000,- Kč. Koledovalo se v Sedlčanech, na Červeném Hrádku, v Kosově Hoře, Luhách, Prosenicích, Jesenici, Počepicích a v Příčovech.

Sbírka probíhá ještě do konce ledna bezhotovostně na účet.

Moc děkujeme všem dárcům a obětavým dobrovolníkům!

Pán Bůh zaplať!

 

Příspěvek vytvořen 147

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.