Křížová cesta pro rodiny, děti a mládež – Jesenice

S velkou radostí Vás všechny zveme na Křížovou cestu do Jesenice, která proběhne 31.3. 2021 od 17:00 hod.

Bude to Křížová cesta, kterou sepsali a svými autorskými fotografiemi doplnili manželé Magda a Josef Sittovi na základě volné citace zpovědního zrcadla pro děti a mládež od Ivanky Čihákové

 

Srdečně Vás zve tým FOKS-live, z.s.

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 135

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.