Večery mladých – 7.5.2021

Zveme Vás na Večery mladých, které budou 7.5. 2021 od 19:30 hod!!!

  • Zajímalo vás někdy, co jsou to sekty a jak se vlastně stane, že do nich někdo vstoupí?
  • A víme vůbec, jaké krásné poklady máme v katolické církvi? Ceníme si jich?

Pojďme si o tom všem popovídat s hosty Patrikem Chmelem a Veronikou Čihákovou.

Těšíme se! Katka a Honza s dalšími týmáky ❤

Odkaz na online připojení na www.foks-live.cz nebo zde: https://meet.google.com/hpv-yyzd-pas?authuser=1

 

S vděčností za celý tým, Ivanka Čiháková

 

Plakátek ZDE

Příspěvek vytvořen 147

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.