Modlitební Triduum – březen 2021

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

Hnutí Modlitby matek Vás srdečně zve na modlitební Triduum, které proběhne ve dnech 26. 3. – 28. 3. 2021.

  • Pátek 26. 3. prosba za odpuštění našich hříchů, pokání
  • Sobota 27. 3. odprošování za ty, kteří ublížili nám a našim dětem
  • Neděle 28. 3. modlitby chval a díkůvzdání

V současné době pandemie se setkáváme online, tentokrát vysílají maminky ze Slovenska:

  1. pátek 26. 3. 15.00 h: https://youtu.be/wqq-bqlfFsM
  2. sobota 27. 3. 7.00 h: mše sv. a po ní https://youtu.be/n9Ad4MP6jG8
  3. neděle 28. 3. 7.00 h (pozor, v noci se posouvá čas): https://youtu.be/5Yjfos_4KoU

Pokud nemáte možnost připojení k internetu, modlete se prosím každá tam, kde právě jste – TYTO 3 DNY SE MODLÍ MATKY CELÉHO SVĚTA

Rozjímáme nad texty: Bližší informace v plakátku ZDE

 

Příspěvek vytvořen 147

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.