I. Víkendovka: Rozlučka s českými patrony

Specifická víkendovka pro všechny od 6 do 26 let proběhne již tento víkend 7. – 9. 10. 2022.

I. Víkendovka v roce 2022/23 bude na téma: ROZLUČKA S ČESKÝMI PATRONY – Proč a nač společně tvořit? 

Bude plná divadla, zkoušek, workshopů, modlitby, svátostí, témátek, her a sportu, tak abychom s radostí v neděli mohli ostatním předat myšlenku, že je fajn zažít týmovou spolupráci a tvorbu. A že každý herec z nebe nespadl. A navíc, že máme k naším českým patronům sv. Ludmile, sv. Prokopovi, sv. Anežce, sv. Vítovi, sv. Vojtěchovi, sv. Janu Nepomuckému pěkný vztah, jelikož jejich životy nám nejsou cizí.

Přihláška: do středy 5. 10. 2022 do 23:59

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.