Noc kostelů – 7.6.2024

Všechny srdečně zveme na letošní ročník Noci kostelů do kostela sv. Martina v Sedlčanech, který slaví významné výročí – 660 let od první zmínky. Toto jubileum si děti připomenou v rámci odpoledního programu Detektiv v kostele a mluvit o něm bude také Bedřich Němeček ve své přednášce o historii kostela. Od 17 hodin

VII. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Zveme Vás v návaznosti na dušičkový čas na další dobrodružnou víkendovku, kterou v letošním roce 2023 uzavřeme tématický cyklus: Sociální nauka církve pro mládež z DOCATu. TERMÍN: 10. – 12. 11. 2023 TÉMA: ANGAŽOVANOST aneb NEBUĎ DOMA A BUĎ TVŮRCEM POKOJE MÍSTO: KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY PROJEKT: ROK SOCIÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE PRO MLADÉ PŘÍHLÁŠKA: od pondělí […]

Sbírka na opravu zvonů ve zvonici u kostela Sv. Martina v Sedlčanech

Zvony jsou ve zvonici celkem čtyři. Náhradou za původní nefunkční řídící zařízení bylo nainstalováno nové a byl zprovozněn zvon Františka Bučila. Náklady byly zatím přibližně 113 tisíc Kč, doposud se podařilo vybrat přibližně 60 tisíc Kč. Na zprovoznění každého dalšího zvonu je potřeba přibližně 40 tisíc Kč. Pokud máte zvuk zvonů rádi, je tu výjimečná […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.