Modlitební Triduum – září 2022

Hnutí Modlitby matek Vás srdečně zve na modlitební Triduum, které se bude konat ve dnech 26. – 25. září 2022.

Pátek 23. 9. – 9:00 hod – Mše sv. v kostele sv. Martina v Sedlčanech
– prosba za odpuštění našich hříchů, pokání (doporučený text z Písma: Marek 13,5-8)

Sobota 24. 9. – osobní modlitba (bez mše sv.)
– odprošování za ty, kteří ublížili nám a našim dětem (Žalm 107,1-21)

Neděle 25. 9. 9:30 hod – Mše sv. v kostele sv. Martina v Sedlčanech
– modlitby chval a díkůvzdání (Matouš 28,1-8)

 

 

Rozjímáme nad texty: Bližší informace v plakátku ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.