Divadlo: Patroni české země

Zveme všechny generace od malých po nejstarších na minidivadlo: „Patroni české země“.
Divadlo připraví pod režií Veroniky Čihákové společnou tvorbou během víkendu na faře v Sedlčanech šest až deset dalších vedoucích. Budou pracovat s dětmi po šesti skupinkách. Zpracovávat myšlenky a odkazy sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Anežky, sv. Víta, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého. Tak vznikne šest malých scén propojených slovem a zpěvem.

Cílem naší společné tvorby a představení není profesionální vystoupení, ale vystoupení, které nám samotným může mnohé dát. Zároveň si budeme moci své vědomosti a vztah ke „všem“ těmto svatým urovnat.

Věříme, že společnou týmovou spoluprací a vystoupením, dokážeme i Vám, divákům, historicko-kulturní-spirituální odkaz těchto svatých patronů české země zprostředkovat.

 

Těšíme se na Vás, za tým FOKS-live, pastorační asistentka Ivanka Čiháková

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.