Večery mladých – ONLINE

26.2.2021 od 19 do 21 hod budou VEČERY MLADÝCH ONLINE na téma SVÁTOST SMÍŘENÍ – připojit se může kdokoliv mladý od 12 let do XXX let. Odkaz na událost Online Večery mladých najdete na webových stránkách FOKS-live a zde:
https://meet.google.com/gsx-tkbr-dcc

  • Prosíme, aby se všichni přihlásili do 19:05 hod. Program bude bohatý, kreativní a věříme, že v postní době i inspirativní.
  • Večery mladých online budou každý měsíc
  • Těší se na Vás moderátoři Honza s Katkou a ostatní týmáci FOKS-live z.s.

Tématem budou účastníky provázet a celý večer moderovat Kačka a Honza Stárkovi, kteří o svém zvoleném tématu SVÁTOST SMÍŘENÍ říkají: „Proč svátost smíření? Stejně jako mnozí z vás si totiž klademe různé otázky. Má nám tenhle katolický evergreen pořád co nabídnout? Má vůbec cenu tam chodit? Zvlášť, když je karanténa? A jak se na ni vlastně připravit? Pojď si na tyhle otázky odpovědět spolu s námi!“

Plakátek ZDE

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.