I. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Již tento víkend 11. – 13. 11. 2022 se uskuteční I. víkendovka v roce Sociální nauky církve pro mladé

Na téma: PRINCIPY SOLIDARITY ANEB NIKDO TU NENÍ SÁM

Víkendovka bude probíhat v Sedlčanech.

Zájemci se mohou přihlásit od 7. 11. do 9. 11. 2022 na www.foks-live.cz

Na víkendovce nás bude mj. čekat:
V pátek 11.11. Svatomartinký lampionový průvod, který pořádá ve vzájemné spolupráci s kněžími FOKS-live zs a Luční kvítka.
Zveme na něj všechny účastníky víkendovky, veřejnost, děti z farního náboženství i z náboženství v Jesenici u Sedlčan.
Začneme v kostele v 18h – modlitbou a kněžským požehnáním. Poté vyjdeme dobrodružným lampionovým průvodem na vrch Cihelák.
V sobotu 12.11. budeme kromě tématek, zpytování svědomí, svátosti smíření, her, atd. příprava na dobročinný jarmark (pro výstavu střední školy v Africe)

3. V neděli 13.11. proběhne během víkendovky před kostelem sv. Martina po mši svaté v 10:30 Dobročinný jarmark

 

Na stránkách a v přiloženém plakátku se dozvíte další potřebné informace.

 

Všichni z FOKS-live z.s. se na vás už moc těší 🙂

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 147

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.