Letní katolický tábor a Večery mladých

Už se zase něco chystá! Chceme vás informovat, že Letní katolický tábora – LTK Ovčín 2021 proběhne od 3. – 11.7.2021. Dále vás zveme na Večery mladých – 11.6.2021. Téma tábora vybíráme z několika témat: Matka Tereza, Ester, Narnie, Malý princ, …. Výběr bude hotový do příštího týdne. Ať bude téma jakékoliv od katolické věrouky, života ve společenství, modlitby, svátostí, morálky se vědomě během tábora nevzdálíme. Na společné chvíle plné dovedností, radostí, odpočinku, vzdělávání, spolupráce a vzájemného duchovního růstu spolu s dětmi a mladými se už moc těšme.

Ivanka Čiháková a Foks-live, z.s.

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 140

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.