Pouť mladých na Svatou Horu

Krásné prázdniny všem! Kvapem se blíží událost, o kterou nesmíš přijít – Pěší pouť na Svatou Horu : 23. – 25. 8. 2023. Zahájením na poutní cestu nám bude mše svatá v 8 hod. v kostele sv. Martina v Sedlčanech, poté se projdeme do Nečíně, kde zažijeme společný čas u Aničky a Davida. Ráno vyrazíme již směr Svatá Hora, kde na nás bude čekat svědectví kněze F. Masaříka, budeme mít možnost sv. zpovědi a prozkoumáme poutní místa. Na Svaté Hoře i přespíme.

V Příbrami se rozejdeme okolo 13. hod. a každý se vydá po své ose zpět domů.

Zvaná je mládež od 12 let.

PŘIHLÁŠKY: do 22. 8. 2023 do 14:00 h. – více info v plakátku ZDE

 

Na společnou pouť se těší Foks-live

 

 

 

Příspěvek vytvořen 142

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.