Letní otevírání kostela sv. Martina – Sedlčany

O srpnových sobotách vždy od 14 do 18 hodin budou otevřeny dveře kostela Sv. Martina v Sedlčanech pro veřejnost. Kostel byl postaven v gotickém architektonickém slohu a zmínky o něm pocházejí již z roku 1294. Mimo jiné si můžete prohlédnout cennou restaurovanou středověkou fresku zachycující průvod třech králů, pokochat se pohledem na okna zdobená barevnými mozaikami a další zajímavosti.

Kostel Sv. Martina ale není jen místem pro zájemce o historii a umění, ale i pro ty, kteří hledají chvíli zpomalení, klidu a zamyšlení. Přijďte, abyste si užili atmosféru tohoto nádherného kostela a zastavili se v tichu Boží přítomnosti.

 

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.