Církev se modlí za mír na Ukrajině a za oběti covidu

Církev v Evropě se shromažďuje u eucharistického stolu. Od Popeleční středy a po celou dobu postní, budou předsedové biskupských konferencí našeho kontinentu sloužit mši svatou, aby vzývali mír a modlili se za ty, kteří zemřeli v důsledku války a pandemie covid-19.

Evropští biskupové se připojují k výzvě papeže Františka, aby „byl 2. březen, Popeleční středa, vyhlášen dnem půstu za mír. Věřící zvláštním způsobem povzbuzuji, aby se v tento den intenzivně věnovali modlitbě a půstu.“

Chceme sjednotit náš hlas, potvrzuje J. E. Mons. Gintaras Grušas, arcibiskup vilniuský a předseda CCEE, s hlasem papeže ve výzvě k zastavení zbrojení, k okamžitému ukončení války na Ukrajině a k práci na zajištění míru: „Důvody pro mír jsou silnější než jakákoli kalkulace zvláštních zájmů a spoléhání se na použití zbraní.“

Tato postní doba je také příležitostí znovu potvrdit blízkost církve těm, kteří trpěli a stále bojují s koronavirem, vyzvat k ukončení pandemie a během mše svaté vzpomenout na mnoho obětí covidu.

Iniciativa zahrnuje všechny biskupské konference v Evropě podle přiloženého kalendáře a stejně jako loni se každá národní biskupská konference zapojí do organizace alespoň jedné mše svaté. (Pozn.: V ČR se bude bohoslužba za mír a za oběti války a pandemie konat 30. března 2022. Více info zde.) Ta má být znamením společenství a naděje pro celý kontinent; časem půstu a modlitby, „abychom se cítili jako bratři a sestry a prosili Boha o ukončení války.“

 

Zdroj: CCEE, cirkev.cz

 

Příspěvek vytvořen 94

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.