II. víkendovka v Roce Sociální nauky církve pro mladé

Druhou víkendovkou v novém tématickém cyklu víkendovek: Rok sociální nauky církve pro mladé navazujeme na předešlou úspěšnou víkendovku o principech solidarity. A moc se na ní těšíme a zveme všechny zájemce: TÉMA: „DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY aneb NIKDO SE NENARODIL OMYLEM“ USKUTEČNÍ SE: 9. – 11. 12. 2022 KDE: Sedlčany Druhé téma cyklu jsme zvolili z […]

11. 11. 2022 – Svatomartinský průvod

Srdečně všechny zveme na Svatomartinský lampionový průvod. Začneme v 18 hod. krátkou modlitbou v kostele. S kněžským požehnáním a rozsvícenými lampiony se vydáme na dobrodružnou pouť za svatým Martinem na Cihelný vrch s překvapením na závěr. Jednotlivá zastavení budou uzpůsobeny věkovým skupinám. Akce je

Večery mladých – 27.10.2022

Srdečně zveme všechny  na VEČERY MLADÝCH (pro mladé od 12 let), které budou už ve ČTVRTEK 27.10.2022 v SEDLČANECH. Večery mladých začnou v 18 h mší svatou v kostele sv. Martina v Sedlčanech na PŘEDNÁŠKU od 20 do 22 hod zveme ZÁJEMCE I ZE ŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI! Přednášet bude ING. PETR ČANDA (dlouholetý táborový a víkendovkový týmák […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.