Přednáška s promítáním – manželé Brzákovi

Jste srdečně zváni na přednášku s promítáním manželů Brzákových, kteří se letos společně vypravili tajuplnou Svatojakubskou cestou do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst Evropy – Santiago de Compostela. Událost se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. od 17:30 v Komunitním centru za farou v Sedlčanech.   Plakátek ZDE      

Noc kostelů – 2. 6. 2023

Všechny vás srdečně zveme na letošní NOC KOSTELŮ, která se v Sedlčanech uskuteční v kostele Sv. Martina v pátek 2. 6. 2023. Už od 16:30 bude připraven program pro děti s názvem Detektiv v kostele. Od 17 hodin pak bude možnost podniknout výškový výstup na kostelní věž a vidět město z netradiční perspektivy. Večerní část […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.