Senioři dětem, děti seniorům

Projekt sociální služby komunitního centra farnosti Sedlčany Vás srdečně zve na zahajovací setkání s názvem SENIOŘI DĚTEM, DĚTI SENIORŮM   Setkání proběhne již tento čtvrtek 6. 4. 2023 v 15 hod. Přiveďte své známe seniory, kteří by rádi zavzpomínali při hře „Jaké to tenkrát bylo“ a nezapomněli hru „Člověče nezlob se“. A maminky, přiveďte své […]

Křížová cesta přírodou – Jesenice

Pojďte s námi ve středu 5. 4. 2023 v 17:30 do Jesenice u Sedlčan zahájit slavnosti velikonočního tajemství křížovou cestou v přírodě. Jednotlivá tajemství budou vést jednotlivé rodiny. Nebude chybět historické okénko o křížové cestě v Jesenici, hudba, zpěv, modlitba. Na konci přijmeme z rukou kněze Boží požehnání do velikonočního tridua.   Plakátek ZDE   […]

Žehnání nového Komunitního centra v Sedlčanech

Srdečně Vás zveme na Slavnostní požehnání Komunitního centra v Sedlčanech. Rozsáhlou přestavbou zdevastovaných hospodářských budov vzniklo v prostoru zahrady sedlčanské fary Komunitní centrum. V neděli 5. 3. proběhne slavnostní žehnání této stavby. Událost začne v 9:30 mší svatou v kostele Sv. Martina, kterou bude celebrovat biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. Ten následně Komunitnímu centru i nově […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.