Noc kostelů 2021

Dobrý den, ahoj,

chtěli bychom všechny srdečně pozvat na letošní Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 28. 5. od 19 hodin u kostela sv. Martina v Sedlčanech – z důvodů platných hygienických opatřeních se akce uskuteční ve venkovním prostranství před kostelem.

Mimo jiné vystoupí chrámový sbor a proběhne několik krátkých přednášek, budou představeny také kurzy Alfa, které právě ve farnosti probíhají v online formě.

Program:

19:00 – 19:10: Zahájení programu
19:10 –19:30: O kostele sv. Martina
19:30 – 19:50: Vystoupení chrámového sboru
19:50 – 20:00: Život ve farnosti
20:00 – 20:15: Představení kurzů Alfa
20:15 – 21:00: Otevřený kostel s hudbou a čtením

18:00 – 21:00: Možnost návštěvy kostela se zakrytím dýchacích cest respirátorem a dodržením rozestupů.

Přijďte se podívat, těšíme se na vás! 🙂

Za sedlčanskou farnost,
Martin Švejda

 

Pozvánka/Plakátek ZDE

Příspěvek vytvořen 140

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.