Modlitba za mír – 25.2.2022 v 18:00

Již dnes, v pátek 25. února v 18.00 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sloužit mši svatou za mír.

Některé liturgické texty zazní v ukrajinštině. Všichni jsou srdečně zváni.  Mši bude živě přenášet TV Noe.

 

Aktualizovaný přehled motliteb v ČR za situaci na Ukrajině můžete sledovat na webu cirkev.cz

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.