Večery mladých – 18.11.2022

Srdečně zveme všechny  na VEČERY MLADÝCH v pátek 18.11.2022 do SEDLČAN.

Večery mladých začnou v 18 h mší svatou v kostele sv. Martina v Sedlčanech na PŘEDNÁŠKU od 20 do 22 hod zveme ZÁJEMCE I ZE ŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI!

Benjamín Haverla je mladý umělec v oblasti animace a filmů. Dostal mezinárodní ocenění za film, v kterém jasně stál za věrností manželů a hodnotou Boha mezi mužem a ženou. Zároveň je v současné době nominován na dvě ceny v USA.
A co to, že mu tak jde? Miluje Ježíše a snaží se, aby skrze jeho umění mluvil On.

 

VŠICHNI jste srdečně zváni.

 

Za tým Večerů – Ivanka Čiháková

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 140

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.