Slavnost korunovace na Svaté Hoře

Letošní slavnost výročí Korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohorské se uskuteční v obvyklém rozsahu,tj. počínaje vigilií se světelným průvodem v sobotu 20. a neděli 21. června. Motem letošní slavnosti je 75 let od koncert II. světové války. Kromě tradičního pořadu bohoslužeb , který vyvrcholí hlavní slavnostní mší sv. celebrovanou v neděli 21. 6. v 9.00 Mons. Dominikem Dukou a obvyklé Nedělní varhanní půlhodinky jsou nově zařazeny např. figurální hudba o vigilijní mši v sobotu 20. 6. v 19.30, jejímž hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius v ČR Mons. Daniel Balvo. Zazní Missa Imacultae B. V. Marie J. A. Sehlinga v provedení Kolegia pro duchovní hudbu a Consortia musicum pod vedením Víta Aschenbrennera. Dále je pro vás připravena expozice poutního muzea rozšířená o skromnou ukázku předmětů souvisejících s osobností Mons. Joachima Meisnera, který byl důležitou postavou v dobách Studené války, kdy se stal světitelem mnoha kněží oblasti Sovětského bloku, zejména z Čech. V rámci slavnosti Korunovace bude rovněž zahájena interaktivní výstava 70 let od Akce K na Svaté Hoře.

Plakátek s programem slavnosti Korunovace naleznete ZDE.

svata-hora.cz

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.