Tříkrálová sbírka 2024 na Sedlčansku

I letos se v naší farnosti koná tradiční Tříkrálová sbírka. Většina peněz ze sbírky bude použita pro sedlčanský DOMÁCÍ HOSPIC KŘÍDLA a na vybavení a chod KOMUNITNÍHO CENTRA v Sedlčanech. Dárci mohou přispět na Tříkrálovou sbírku buď hotovostí do kasiček koledníků nebo do stacionárních kasiček, které budou v termínu od 1.1. do 14.1.2024 umístěné v […]

Tříkrálová sbírka 2023 – výtěžek

Rádi bychom vás informovali, že při letošní Tříkrálové sbírce na Sedlčansku se v hotovosti do kasiček vybralo 97.000,- Kč. Koledovalo se v Sedlčanech, na Červeném Hrádku, v Kosově Hoře, Luhách, Prosenicích, Jesenici, Počepicích a v Příčovech. Sbírka probíhá ještě do konce ledna bezhotovostně na účet. Moc děkujeme všem dárcům a obětavým dobrovolníkům! Pán Bůh zaplať! […]

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022

Při letošní Tříkrálové sbírce na Sedlčansku se vybralo v hotovosti 47.643,- Kč a bezhotovostně na účet 19.300,- Kč. Celkový výnos tedy byl 66.943,- Kč. Z toho 65 % putuje pro Domácí hospic Křídla v Sedlčanech, tj. 43.512,- Kč. Zbytek bude použit pro humanitární účely a diecézní záměry. Moc děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům! Bohu díky! […]

Tříkrálová sbírka 2022 na Sedlčansku

Dobrý den, ahoj, i letos se v naší farnosti koná tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky bude použit pro sedlčanský Domácí hospic Křídla. Přispět můžete buď hotovostí v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022 do stacionárních kasiček, které budou umístěné v Informačním centru a v Městské knihovně Sedlčany, na poště v Počepicích, na […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.