Foto:https://www.cittanuova.it/

I. víkendovka v Roce svatí moderní doby

„Buďte šťastní, protože jsem šťastná.“ …toto je téma 1. formační víkendovky pro děti a mládež, která bude už příští víkend 18. – 20. 9. 2020.

Celoroční téma? Svatí v moderní době

Téma víkendovky? „Buďte šťastní, protože jsem šťastná.“ …. „Vše pro Ježíše.“ Tyto i jiné věty proměňovala v život dívka sv. Chiara Luce Badano od svého dětství až do svých 19-ti let, kdy šťastná, se světlem v očích a milujícím srdcem odešla po těžké nemoci do nebe za svým Ježíšem.
Chiara rozdává světlo mladým lidem, dětem, i dospělým až do dnes. Skrze její životopis a myšlenky jsou mnozí lidé inspirováni k naději, k radosti ze života, k čisté víře.
Její rodiče, přátelé, kamarádi o její kráse a velikosti duše dodnes vyprávějí. A my si o ní budeme též vyprávět: O její statečnosti, skromnosti, lásce, naději, kterou měla ze života s Ježíšem.

Kde a jak? Pod stanem na Ovčíne u Štětkovic (budeme mimo pár hodin především v přírodě)

Přihlášky? Do úterý 15. 9. 2020 elektronickou formou na webových stránkách www.foks-live.cz, kde bude možné vyplnit od neděle 13.9. přihlášku formou dotazníku.

Začátek? Mši svatou v 18:00 hod ve Štětkovicích v kapli sv. Antonína.
Mši sv. bude sloužit P: Martin Vlček. Zváni jsou všichni: přihlášení, rodiče přihlášených účastníků i kdokoliv další, kdo bude mít zájem prožít mši svatou

Konec? Neděle
8:00 mše svatá v chrámu sv. Martina v Sedlčanech
9:00 promítání fotek z víkendovky pro rodiče a farníky a rozdání upomínkových předmětů
9:30 odjezd objednaným autobusem na Ovčín.
10:00 sbalení věcí, stanu a odjezd

Zajímavosti? Budeme spát ve stanu. Jíst z ešusu. Možná se i vykoupeme v bazénu. A pojedeme autobusem na Běh pro Domácí hospic Křídla. Před během či chůzí 5 km si popovídáme o tom, jak se na setkání s Ježíšem připravovala Chiara – připravovala se jako na svatební slavnost a to se vším všudy. Po té se setkáme s pracovnicí Domácího hospice. Teprve pak vyběhneme či vyjdeme na pouť pro Domácí hospic. Po ukončení „Běhu pro DHK“ se vrátíme autobusem na Ovčín, kde bude probíhat standardní víkendovkový program na dané téma. Jeho součástí bude i možnost svátosti smíření.

S přátelským pozdravem za garanty víkendovky Vojtěcha Čiháka a Patrika Bienera i za celý FOKS-live tým,

Ivanka Čiháková

Plakát ZDE

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.