Tříkrálová sbírka 2023 na Sedlčansku

Dobrý den, ahoj,

i letos se v naší farnosti koná tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky bude použit pro sedlčanský DOMÁCÍ HOSPIC KŘÍDLA.

Přispět můžete buď hotovostí v termínu od 1. 1. do 15. 1. 2023 do stacionárních kasiček, které budou umístěné v Informačním centru a v Městské knihovně Sedlčany.
Také bude možno přispět po konání mší svatých ve farních kostelech.

Další možností příspěvku do sbírky je bezhotovostním převodem skrze QR kód, nebo bankovním převodem na tříkrálový účet č.: 66008822/0800, Variabilní symbol pro Sedlčany: 777911932. V termínu od 1. 1. do 31. 1. 2023.

 

Srdečně děkujeme za Vaší štědrost.

 

 

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.