Tříkrálová sbírka 2024 na Sedlčansku

I letos se v naší farnosti koná tradiční Tříkrálová sbírka. Většina peněz ze sbírky bude použita pro sedlčanský DOMÁCÍ HOSPIC KŘÍDLA a na vybavení a chod KOMUNITNÍHO CENTRA v Sedlčanech.

Dárci mohou přispět na Tříkrálovou sbírku buď hotovostí do kasiček koledníků nebo do stacionárních kasiček, které budou v termínu od 1.1. do 14.1.2024 umístěné v Sedlčanech v informačním centru, v městské knihovně a v muzeu. Také bude možno přispět po konání nedělních mší svatých ve farních kostelech.
Další možností příspěvku do sbírky je bezhotovostní převod skrze QR kód, nebo převod na tříkrálový účet č.: 66008822/0800, variabilní symbol pro Sedlčany: 777911932. V termínu od 1.1. do 31.1.2024.

 

Děkujeme!

 

PLAKÁT ZDE

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.