Tříkrálová sbírka 2022 na Sedlčansku

Dobrý den, ahoj,

i letos se v naší farnosti koná tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky bude použit pro sedlčanský Domácí hospic Křídla.

Přispět můžete buď hotovostí v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022

  • do stacionárních kasiček, které budou umístěné v Informačním centru a v Městské knihovně Sedlčany, na poště v Počepicích, na Obecním úřadě v Kosově Hoře, v Příčovech a v Jesenici.
  • Také bude možno přispět po konání nedělních mší svatých ve farních kostelech.

Další možností příspěvku do sbírky je bezhotovostním převodem skrze QR kód, nebo bankovním převodem na tříkrálový účet č.: 66008822/0800, Variabilní symbol pro Sedlčany: 777911932. V termínu od 1. 1. do 31. 1. 2022.

Srdečně děkujeme za Vaší štědrost.

 

PLAKÁTEK ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 142

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.