I. VÍKENDOVKA JE TU!

Srdečně Vás zveme na I. Víkendovku s tématickým názvem pro rok 2021/22 – PROČ A NAČ S ČESKYMI PATRONY.

Co je cílem tématického celku pro tento rok 2021/2022?

  • Postupně poznat patrony naší země z pohledu historického a spirituálního za cílem celistvého osobnostního rozvoje každého účastníka víkendovek.
  • Žít společenství napříč generacemi.
  • Putovat v termínu víkendovky či v náhradním termínu (covidová omezení) na místa, která jsou spojena s životem našich jednotlivých patronů.
  • V tématickém celku „Proč a nač“ se na každé víkendovce či na její různorodé náhradě věnovat ožehavým tématům, které hlavně pálí věk náctiletých – Jako jsou témata: Proč a nač vůbec manželství? Proč a nač v neděli do kostela? Atd.

Informace k první víkendovce

Termín 1. Víkendovky: 24.- 26. 9. 2021
Téma víkendovky: Babička Ludmila a proč a nač manželský slib i 21.stol.?
Začátek: 18:00 Mše svatá v kapličce sv. Antonína ve Štětkovicích – Mons. Jan Balík
– s obnovou manželského slibu u příležitosti 25 let manželství Ivanky a Martina Čihákových
Místo Víkendovky: Štětkovice,Sedlčany
Spaní: V budově a ve vlastních stanech
Cena: 400,- Kč

PŘÍHLÁŠKY od 20.9. do 22.9. 2021

 

Plakátek ZDE

Těší se na Vás celý tým FOKS-live v čele s Mgr. Ivankou Čihákovou a níže máte nástin dalších akcí.

 

Plán dalších Víkendovek: 

II. víkendovka – 15. – 17. 10. 2021
III. víkendovka – dáme vědět termín do 15. 10. – dle epidemiologické situace
IV. a další víkendovka – dáme vědět termín – dle epidemiologické situace

Večery mladých: 23. 10. 2021 Kosova Hora

 

Příspěvek vytvořen 88

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.