Letní katolický tábor 2023

Tým Letního Katolického Tábora Ovčín Vás opět po roce zve na spoustu nových zážitků a duchovního rozvoje.

Název letošního tábora zní: Francií k zázračnému prameni a bude probíhat od 1. – 9. 7. 2023

Na tabořisti Ovčín u Štětkovic a v kostelech sedlčanské farnosti budeme s táborníky prožívat během prvních dní cestu do Francie a Francií, kterou více poznáme. Dostaneme se až na jih do Lurd, kde prožijeme příběh Bernadetty a Krásné paní. A na konci zjistíme, jak hodnotné Lurdy jsou díky Božské moci i pro nás v současné době.

 

Na všechny táborníky se těší tým FOKS-live

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.