Ohlédnutí za Mší sv. pro rodiče a prarodiče s dětmi

V neděli 6. 9. jsme v naší farnosti prožili Nedělní mši svatou pro rodiče a prarodiče s dětmi, a tak vstoupili do nového školního roku s Božím požehnáním.

Děti si nejdříve kostel pěkně uklidily od věcí, které do kostela nepatří. Tím se dostaly do tématu evangelia. Po zážitkovém kázání od našeho kněze P. Stanislava Glace přinesly děti Pánu své obětní dary, jako například lego, srdce, boty, Bibli pro děti, léky a obvazy… Tyto dary přinášely k obětnímu stolu za linoucí se melodie kytary a proseb k Pánu.

Na konci mše svaté požehnal kněz Božím požehnáním školkové batůžky a školní tašky. Žehnal a vyprošoval Boží požehnání pro všechny žáky, studenty a vychovatele, pedagogy, rodiče, prarodiče, vedoucí, …, kteří budou s dětmi celý školní rok spolupracovat na jejich výchově a vzdělání.

Děti neodešly se svými rodiči a prarodiči domů s prázdnou. Byl jim darován rozžehnutý paškálek od paškálu, aby se měli doma společně u čeho modlit. A do druhé ručky byl dětem darován obraz, nad kterým jsme se s knězem po evangeliu zamýšleli.

Zaznělo poděkování metodičce této zážitkové mše svaté Ivance Čihákové a všem jejím spolupracovníkům. A jako farnost moc děkujeme také všem rodičům a prarodičům, kteří na tuto mši svatou u příležitosti nového školního roku své děti a vnoučata k Pánu přivedli. A že jsme tak mohli prožít ve farním kostele živé, radostné společenství. Máte-li zájem příště přijít, neváhejte. Sledujte oznámení zde či na facebookových stránkách farnosti.

Příspěvek vytvořen 42

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek