Modlitební Triduum

Hnutí Modlitby matek Vás srdečně zve na modlitební Triduum, které se bude konat v kostele sv. Martina v Sedlčanech ve dnech 25. 9. – 27. 9. 2020.
Bohoslužby v kostele sv. Martina v Sedlčanech:
Pátek 25. 9. 15 hod P. Martin Vlček – prosba za odpuštění našich hříchů, pokání
Sobota 26. 9. 18 hod P. Ladislav Souček – odprošování za ty, kteří ublížili nám a našim dětem
Neděle 27. 9. 8 hod P. Stanislav Glac – modlitby chval a díkůvzdání

 

Plakát ZDE

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.