video CORONASTŘÍPKY

Od 29.1. 2021 Pod vedením Ivanky Čihákové rozjel tým mladých FOKS-live nový projekt na Instagramu tzv. video CORONASTŘÍPKY týmu – Každý den je tak k dispozici od jednoho týmáka jeden malý video střípek ze života se zamyšlením a krátkou modlitbou. Mladí, děti i rodiče se tak mohou propojit každý den s týmem, povzbudit se v kreativním životě, ve víře a ve vědomí, že ač jsme všichni doma, přeci jenom pořád někam ve společnosti, v církvi, patříme.
V případě zájmu o zasílání video CORONOSTŘÍPKU týmáků do smsky, e-mailu, Messengeru, Whatsapp atd. kontaktujte jakýmkoliv způsobem Ivanku Čihákovou

Příspěvek vytvořen 93

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.