1. víkendovka v r. 2024

Již tento víkend 16. – 18. 2. 2024 začneme cyklus tří víkendovek s Marií a Máří Magdalénou. Ten tento metodický cyklus stavíme na filmu Mária z Nazaretu. A budeme skrze něj pohlížet na vztah k Bohu Otci, ke Kristu a Duchu Svatému skrze život a postoje Panny Marie a Máří Magdalény.
Každá víkendovka bude mít kromě duchovního a zážitkového programu vždy nějakou specifičnost. Tato první např. Pingpongový turnaj.

 

Přihlášky přes web: FOKS-live zs od Pondělí do Středy.

 

Více o programu v plakátku ZDE.

 

 

Příspěvek vytvořen 140

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.