Žehnání nového Komunitního centra v Sedlčanech

Srdečně Vás zveme na Slavnostní požehnání Komunitního centra v Sedlčanech. Rozsáhlou přestavbou zdevastovaných hospodářských budov vzniklo v prostoru zahrady sedlčanské fary Komunitní centrum. V neděli 5. 3. proběhne slavnostní žehnání této stavby. Událost začne v 9:30 mší svatou v kostele Sv. Martina, kterou bude celebrovat biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. Ten následně Komunitnímu centru i nově […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.