Přednáška s promítáním – manželé Brzákovi

Jste srdečně zváni na přednášku s promítáním manželů Brzákových, kteří se letos společně vypravili tajuplnou Svatojakubskou cestou do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst Evropy – Santiago de Compostela. Událost se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. od 17:30 v Komunitním centru za farou v Sedlčanech.   Plakátek ZDE      

Senioři dětem, děti seniorům

Projekt sociální služby komunitního centra farnosti Sedlčany Vás srdečně zve na zahajovací setkání s názvem SENIOŘI DĚTEM, DĚTI SENIORŮM   Setkání proběhne již tento čtvrtek 6. 4. 2023 v 15 hod. Přiveďte své známe seniory, kteří by rádi zavzpomínali při hře „Jaké to tenkrát bylo“ a nezapomněli hru „Člověče nezlob se“. A maminky, přiveďte své […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.