Pozvání na kurz ALFA

Chceme Vás/tě pozvat do online Alfa kurzu, který začne ve čtvrtek 25. března. Jádrem kurzu Alfa je série připravených témat, které mají za cíl osvětlit základy křesťanské víry.
V rámci tohoto 11 týdenního kurzu se budeme zabývat otázkami, jako např.:

„Jde v životě ještě o víc?“
„Kdo je Ježíš?“
„Proč Ježíš zemřel?“
„Jak získat víru?“
„Proč a jak se modlit?“
„Proč a jak číst Bibli?“
„Jak nás Bůh vede?“
„Kdo je Duch Svatý a jak nás vede?“
„Jak mohu být naplněn Duchem svatým?“
„Jak odolat zlému?“
„Uzdravuje Bůh i dnes?“
„A co církev? Jak mluvit o víře s druhými?“

Jednou týdně, vždy ve čtvrtek od 20:30, se sejdeme online (přes aplikaci Zoom – s připojením případně poradíme), abychom si poslechli krátkou video prezentaci. Následně budeme o tématu mluvit v malých skupinkách. Délka setkání bude přibližně 90 minut. Cílem není nikoho poučovat ani přesvědčovat.

Tento kurz pomohl milionům lidí po celém světě hlouběji porozumět tomu, o čem vlastně celé křesťanství je. Alfa ovšem není pouze pro ty, kdo s křesťanstvím nebyli nikdy konfrontování. Může též posloužit i křesťanům, kteří by se o své vlastní víře rádi dozvěděli více.

Zde je krátké video představení kurzů Alfa: https://www.youtube.com/watch?v=N0GIMQW_F7E

Pokud vás Alfa zaujala, přihlaste se prosím na tomto odkaze: https://www.kurzyalfa.cz/kurzy/2137/

Přihlášení je potřebné k tomu, abychom mohli předem připravit rozdělení do menších skupinek a abychom vás mohli hromadně kontaktovat ohledně organizačních záležitostí (přihlášení do Zoom apod.)

Pokud váháte, jestli je kurz vhodný zrovna pro vás, tak to klidně můžete jenom zkusit a uvidíte 😊

Těšíme se!

Tým Alfa Sedlčany

 

Plakátek ZDE

 

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.