Dvoudenní pouť Bozkov 2021 a setkání mládeže

Rádi bychom pozvali všechny starší 14-ti let na akci, která se koná 9. – 15.8. 2021 a kterou jsme si pro vás připravili společně s našim týmem. Akce má dvě části. Plánujeme prožít společně obě dvě části, nicméně je možné, abyste se účastnili jedné z nich.

Přihlášky na obě části najdete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDypiZ8GXzS9Un0ik9oYSyfwa-z3iAjiImAzHpAc_z17V1Vw/viewform

1. část Dvoudenní poutí Bozkov 2021
V rámci pouti, která bude pro nás mimo jiné slušný puťák s plnou polní na zádech doputujeme nejdříve na poutní místo Bozkov a z Bozkova do Příchovic, kde se budeme moci zapojit na Setkání mládeže v Příchovicích.

2. část Setkání mládeže v Příchovicích na téma „Muž snů“
Budeme mít možnost se seznámit s mnoha mladými lidmi naší republiky a můžeme očekávat různé přednášky, workshopy, zábavné aktivity, mše svaté a plno dalšího… . Prostě se je na co těšit.

Akce na kterou Vás v rámci aktivit FOKS-live z.s. zveme a která bude mít dvě části, je určena pro všechny, kteří mají zájem o život ve společenství, budování přátelských vztah, chuť si dát do těla. rozvoj vztahu s Bohem, své osobnosti a spoustu zážitků.

Za tým FOKS-live z.s. se na Vás na této akci těší Petr Novák – garant Dvoudenní pouti Bozkov 2021 a plno dalších týmáků

 

Pozvánka ZDE

 

Příspěvek vytvořen 140

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.