Putovní večer mladých – 17.12.2021

Adventem jsme skoro prošli … do Vánoc však ještě nedošli. Abychom další kus cesty k nim popošli, tak Vás zveme na společný Putovní Večer mladých. Bude to cestou necestou 2,5 hodiny pěšky.

Začneme pěkně řádně – mší svatou. Poté posilněni pizzou do toho šlápneme a kus cesty ze Štětkovic do Olbramovic ujdeme. Do vláčku či auta pak sedneme. Zamáváme si. A k domovu vyrazíme.

Svátost smíření – od 17:30 bude kněz přítomen ke sv. smíření a to na žádost mladých, kteří se již na Putovní Večery hlásí.
Mše svatá bude sloužena P. Benem Štěpánkem za všechny týmy našich projektu v roce 2021 i za jejich všechny účastníky.
Sbírka během mše svaté bude věnována knězi za tuto intenci a na další společné projekty FOKS-live z.s.

Plakátek ZDE

Příspěvek vytvořen 147

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.