Vánoční návštěva kostela sv. Martina v Sedlčanech

25. a 26. 12. odpoledne, vždy od 14 do 16 hodin, bude otevřen kostel Sv. Martina v Sedlčanech. 25. 12. navíc od 15 hodin zde budou zpívány Vánoční koledy. Můžete se pokochat pohledem na krásný Betlém a vánočně vyzdobený kostel.
Na úvodní stránce je i rozpis bohoslužeb o Vánočních svátcích v kostelích sedlčanských farností.

 

Všechny srdečně zveme 🎄

 

Příspěvek vytvořen 145

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek

PROJEKT – KOMUNITNÍ CENTRUM SEDLČANY

Název projektu: Komunitní centrum Sedlčany

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000

Hlavním cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování, zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách objektu fary. Realizací projektu dojde k vytvoření nového pracovního místa ve výši 0,2 úvazku, a to pro zajištění provozu komunitního centra v podobě sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách.